Home

KAREN
VERMEREN

2010 / WESTRAND

Nieuwelingen

with Véronique Alberghs, Frédéric Castiau, Lies Vanloocke, Karen Vermeren
Kunst in Huis, Cultuurcentrum Westrand, Kamerijklaan z/n, Dilbeek
2010, February 20 – March 21,

“… Het refereren aan het landschap is ook nadrukkelijk aanwezig in het werk van Karen Vermeren. Zij is gefascineerd door aardverschuivingen, transformaties en landschappelijke breuken en vooral door de vormelijke eigenschappen van het Toscaanse gebied en de omgeving van Valdera. In diezelfde geest raakte ze ook geboeid door structurele overeenkomsten tussen het geografische milieu en het ons omringend architecturale kader en in het bijzonder vaak met dat van de haar toegewezen expositorische ruimtes. Met andere woorden, deze artieste gaat de in het geografisch kader opgedane visuele indrukken transponeren, om zich vervolgens te kunnen vergewissen van overeenkomsten of van interessante ervaringen ten gevolge van minimale verschuivingen. De picturale middelen die zij hierbij hanteert, zijn op zijn minst onorthodox te noemen. Zo brengt Karen Vermeren herhaaldelijk plakband aan op de vensters van de expositorische omgeving. Dit resulteert niet alleen in een directe confrontatie van externe landschappelijke en interne architecturale vormen, maar ook en vooral in het tegenover elkaar stellen van het twee- en het driedimensionale. De tweedimensionaliteit van de schilderkunst wordt hier opgeheven door de drager waarop de plakband werd aangebracht. De transparantie en de daarbij horende ruimtelijkheid van het glazen vlak, ondermijnt hier immers de aan de schilderkunst geketende tweedimensionaliteit en vermijdt de noodzaak van de illusoire weergave. Het venster dat binnen- en buitenwereld scheidt en als drager en medium fungeert, betrekt binnen- en buitenwereld op elkaar en draagt ertoe bij dat de schilderkunst deel wordt van de architecturale en de natuurlijke ruimte. Op die wijze peilt Karen Vermeren niet louter naar de eigenheid van de schilderkunst, maar onderstreept ze ook de toenemende verwevenheid van natuur en cultuur. Een ervaring die in Dilbeek nadrukkelijk aanwezig is door de confrontatie van een vormelijk beladen interieur en een daarbuiten nadrukkelijk aanwezige natuur. …"
uit De schilderkunst ont(k)leed, Dan Holsbeek

Valdera in de Westrand
108 x 175 cm (2x) & 200 x 250 cm, acrylic & tape on paper
tape on window

https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_ww-grijs.jpg
https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_ww-totaal-raam.jpg
https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_detail-raam-westrand.jpg
https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_ww-detail-raam.jpg
https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_ww-img7763.jpg
https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_ww-westrand-raam-25.jpg
https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_wwimg9037.jpg
https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_ww-img7818.jpg
https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_wwimg9036.jpg
https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_wdsc8038.jpg
https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_wdsc8019.jpg
https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_wwimg8969.jpg
https://www.karenvermeren.be/files/gimgs/th-82_82_wwimg8956.jpg